Prawo zamówień publicznych

Wyznacznikiem przygotowania oferty cenowej jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, przygotowanie propozycji rozwiązań, propozycji „najlepszej decyzji”

Możliwe są różne formy współpracy:

 • stała obsługa prawna za wynagrodzeniem  miesięcznym ryczałtowym lub godzinnym
 • jednorazowa pomoc prawna , rozliczenie kwotowe lub w rozliczeniu godzinowym
 • system mieszany stosownie do potrzeb klienta

Najlepszą zapłatą jest satysfakcja i zadowolenie moich klientów stąd mojego działania nakierowane na najlepszy wynik w sprawie.

Prawo zamówień publicznych:

Oferta dla Zamawiającego:

 • udział w komisjach przetargowych,
 • przygotowywanie lub sprawdzanie dokumentacji przetargowej
 • ocena ofert
 • udział w postępowaniu odwoławczym
 • prowadzenie negocjacji, mediacji
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za Zamawiającego
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia celem wydatkowania środków unijnych, z urzędu marszałkowskiego
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja przed Sądem Okręgowym na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO
 • dochodzenie należności, spory na tle wykonywania umowy o zamówienie publiczne, zatrzymanie wadium

Oferta dla Wykonawcy:

 • pomoc w przygotowaniu oferty, uzupełnianiu, modyfikacji , wyjaśnianiu oferty
 • badanie ofert konkurencyjnych
 • sporządzanie odwołań, przystąpień do odwołań
 • reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym, Komisją Europejską
 • odzyskiwanie wadium
 • odzyskiwanie naliczonych lub potrąconych kar umownych
 • sprawy o zapłatę za roboty dodatkowe
 • zapłata należności dla podwykonawcy

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska

realizacja estinet.pl