Prawo gospodarcze

Drugim szerokim obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji w obszarze bieżącej działalności podmiotu, obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, dochodzenie należności, reprezentacja przez sądami, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Komisją Europejską.

Sztuką jest świadczenie pomocy prawnej w taki sposób, aby rozwiązać problem w krótkim czasie, niskim kosztem bez eskalacji konfliktu i długotrwałych procesów. Czy jest to możliwe, oczywiście że tak.

Prawo gospodarcze:

 • stała obsługa prawna podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy, instytucji, organu administracyjnego
 • wpisy do KRS
 • sprawy o odszkodowania, kary umowne,
 • roszczenia z umów o dzieło, umów zlecenia, umów o roboty budowlane
 • roszczenia z gwarancji, rękojmi za wady
 • obsługa sp. z o.o., spółek akcyjnych
 • egzekucja należności, pozbawienie klauzuli wykonalności
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych, reprezentacja przed SN, sądami powszechnymi
 • reprezentacja przed Trybunałem Sprawiedliwości
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
 • ochrona dóbr osobistych
 • odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. .s.a

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska

realizacja estinet.pl