Mediacje / Negocjacje

Mediacja – to najkrócej sposób zarządzania negocjacjami pomiędzy skonfliktowanymi stronami . Strony przy pomocy mediatora same wypracowują rozwiązanie problemu ,  które daje satysfakcję obu stronom.

Mediacja jest możliwa w zamówieniach publicznych i nie tylko. Mediacja jest możliwe wszędzie tam , gdzie strony się na nią zgadzają.

Korzyści z mediacji jest wiele. Strony rozwiązują swój spór szybko i tanio, zachowują dobre relacje lub  kształtują je na nowo.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu ugody przez Sąd jest tytułem wykonawczym. Skuteczność wykonania ugody bez komornika -80%.

Do mediacji można trafić na zanim pójdzie się do sądu  albo w trakcie postępowania sądowego sprawa może zostać skierowana do mediacji na wniosek stron lub przez sąd z urzędu na  posiedzeniu niejawnym.

Czy warto rozmawiać i szybko radzić sobie z życiowymi problemami?
Czy też lepiej pozostawić  rozwiązanie swojego problemu „niezawisłemu” sądowi, którego wyroki są niezbadane i długo wyczekiwane?
Odpowiedzcie sobie Państwo sami.

W jakich sprawach prowadzę mediację ?

  • Prawo zamówień publicznych:
    • sprawy o zapłatę kar umownych , gdy sporna jest podstawa naliczenia kar lub ich wysokość
    • roboty dodatkowe
    • zmiany umowy
  • Prawo gospodarcze/ Prawo cywilne : roszczenia z  umów zlecenia, umów o dzieło , umów o roboty budowlane, podział majątku wspólnego np.pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej,  zasady korzystania z nieruchomości wspólnej, służebności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zasady spłaty zadłużenia

 W jakich sprawach negocjuję?

W każdych, w których można coś wynegocjować. Np: zapłata należności, zasady spłaty zadłużenia celem wstrzymania egzekucji , warunki kontraktu, warunki zmian umowy, negocjacje w trybie zamówień publicznych.

Jestem zwolennikiem negocjacji opartych na zasadach „Twardo do problemu, miękko do ludzi”.

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska

realizacja estinet.pl