O kancelarii

Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. Marek Aureliusz

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikację radcowską i  od 09/2003 rozpoczęłam wykonywanie zawodu radcy prawnego.  W 2011r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W 2011r z założyłam Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, którym nadal kieruję. Przeprowadziłam szereg mediacji, w tym z zakresu zamówień publicznych zakończonych ugodą, szereg satysfakcjonujących negocjacji. Świadczę pomoc prawną na rzecz Zamawiających, organu administracyjnego, Wykonawców, przedsiębiorców. Reprezentowałam klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Komisją Europejską. Wyspecjalizowałam się w zamówieniach publicznych i prawie gospodarczym.  Nieskończenie doskonalę swoje umiejętności szkoląc się z przepisów prawa , mediacji i negocjacji.

Co robię w wolnej chwili a taką muszę znaleźć : jada konna  czyli ulubiony sposób na odreagowanie, snowbord, jazda rowerowa, taniec, pływanie

Jestem urodzoną optymistką , staram się podążać za oczekiwaniami i potrzebami moich klientów zapewniając im pomoc prawną „ szytą na ich miarę”.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Podraska

realizacja estinet.pl